MDK
 
M Ł O D Z I E Ż O W Y   D O M   K U L T U R Y
mdk prezentuje spontaniczne, oficjalne i nieoficjalne projekty internetowe
jeżeli widzisz że coś jest niegotowe, a chcesz się przyłączyć - pisz
  Z E S P O Ł Y  
alians.art.pl
armia.art.pl
bakshish.art.pl
brygada-kryzys.art.pl
eldupa.art.pl
ewa-braun.art.pl
falarek.art.pl
goldrock.art.pl
graal.art.pl
homotwist.art.pl
inri.art.pl
izrael.art.pl
kwartet-jorgi.art.pl
malenczuk.art.pl
morphine.art.pl
mwnh.art.pl
osjan.art.pl
postregiment.art.pl
pudelsi.art.pl
raz-dwa-trzy.art.pl
republika.art.pl
siekiera.art.pl
starzy-singers.art.pl
swietliki.art.pl
tie-break.art.pl
variete.art.pl
voovoo.art.pl
yeshe.art.pl
ztvorki.art.pl
A R T Y Ś C I
brylewski.art.pl
ciechowski.art.pl
gralak.art.pl
janerka.art.pl
pospieszalscy.art.pl
rmb.art.pl
waglewski.art.pl
yanina.art.pl
P R A S A
lampa.art.pl
yass.art.pl

K S I Ą Ż K A
kalafior.art.pl
lem.art.pl

R U C H
didgeridoo.art.pl
graty.art.pl
poligrodzianie.art.pl
O B R A Z
mdk.art.pl
escher.art.pl
kombinat.art.pl
podspodem.art.pl
struktura.art.pl
sutki.art.pl
tattoo.art.pl
mizeria.art.pl

P E R S O N E L
np. phoner, abx, belle, krysse